CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Benvolgut client, malgrat tota l'atenció que dediquem a la nostra tasca de preparació i enviament de les comandes, un error o omissió és sempre possible. Si arribés aquest cas, li preguem contacti immediatament amb nosaltres per tal de trobar una solució satisfactòria per a ambdues parts.

Preus

Els preus que figuren a la pàgina web no inclouen l'IVA. Si us plau, consulteu la informació sobre despeses d'enviaments. Les condicions de ports gratuïts seran només vàlides en conjunt amb les altres condicions generals.

Terminis de lliurament reservats

Els terminis de lliurament tenen caràcter informatiu i no tenen valor contractual. Brandona Online s'esforçarà en la mesura del possible en que aquests terminis es compleixin. Els retards no poden donar dret a cap indemnització.

Formes de pagament

El pagament podrà realitzar-se mitjançant transferència, ingrés bancari, o contrareeemborsament a la recepció de la mercaderia (amb un 3% de recàrrec).

Recepció de mercadería en mal estat

En cas de rebre mercaderies en mal estat, el client signarà l'albarà de lliurament indicant per escrit els danys. El client ha de contactar immediatament i, en tot cas, abans de transcorregudes 24 hores des de la recepció, amb Brandona Online, enviant una còpia de l'esmentat albarà per correu electrònic o una altra comunicació, sempre per escrit. Es recomana fer fotografies del material sinistrat. No s'acceptaran reclamacions que no compleixin amb aquests requisits.

Canvis i anul·lació de comandes

Per realitzar canvis o anul·lacions voluntàries de la seva comanda, li preguem que contacti amb nosaltres per correu electrònic en un termini màxim de 14 dies a partir de la data de confirmació de la comanda. No obstant, els articles que s'hagin fabricat a petició expressa de client (productes personalitzats amb el logotip de client) poden tenir restriccions en el dret de devolució. També l'anul·lació d'aquestes comandes pot comportar costos per al client, en la mesura que en el moment de l'anul·lació s'hagin produït despeses en el procés de producció. No s'acceptarà material sense una autorització prèvia de Brandona Online. S'acceptarà únicament material sense ús, en perfecte estat i en el seu embalatge original. Les despeses de gestió i transport de les devolucions voluntàries de la comanda (articles en bon estat sense cap tipus de defecte) aniran a càrrec de comprador.

Modificacions del catàleg dels productes

Brandona Online es reserva el dret de modificar les característiques tècniques dels articles que figuren en el seu catàleg de productes. Així mateix, es reserva el dret de modificar els colors dels articles oferts a la web o actualitzar els preus que hi figuren.

Competència jurisdiccional

Brandona Online i el comprador es sotmeten expressament, en cas de dubte o discrepància en les condicions expressades anteriorment, a la competència dels tribunals de Barcelona.

+34 665 619 494

©2020 Brandona 2, S.L.

  • Facebook - Brandona Online
  • Instagram - Brandona Online